ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพวันแม่

 

 

 
วันแม่2010

เวชสันดรชาดก๑๓กัณฑ์
เจ้าภาพอาหารเครื่องดื่ม
แมชี และ ญาติโยม รับประทานอาหารร่วมกัน
แม่ชีอนันตา รับมอบมะลิ ให้พรกับนักบวชและญาติโยมศูนย์กลางสถาบันแม่ชีไทย
  เลขที่ 249 หมู่ 1 บ้านวัดสุวรรณ, เขต  ศาลายา
แขวง พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม     รหัสไปรษณีย์ 73170
เบอร์โทร :  02 482 1897     มือถือ :  094 394 1654, 094 393 8956
อีเมล์ :salaya.thainun@gmail.com